Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ CH3-CHO không thể điều chế trực tiếp chất nào

Từ CH3-CHO không thể điều chế trực tiếp chất nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ CH3-CHO không thể điều chế trực tiếp chất nào sau đây bằng một phản ứng hóa học:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn