Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> và các chất vô cơ cần thiết kh

Từ C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> và các chất vô cơ cần thiết kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ C2H2 và các chất vô cơ cần thiết khác, có thể điều chế 2,4,6-triamino phenol (X) bằng sơ đồ phản ứng nào sau đây:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn