Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ Cu có bao nhiêu cách điều chế trực tiếp CuCl2

Từ Cu có bao nhiêu cách điều chế trực tiếp CuCl2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ Cu có bao nhiêu cách điều chế trực tiếp CuCl2 (mỗi trường hợp chỉ dùng một hóa chất)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cu + Cl2; Cu + HgCl2; Cu + FeCl3 => Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn