Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, nền kinh tế Nhật Bản như

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, nền kinh tế Nhật Bản như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn