Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII các quốc gia phong

Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII các quốc gia phong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 46.

Giải chi tiết:

Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển.

Chọn: C

Ý kiến của bạn