Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ Đông sang Tây, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành: 

Từ Đông sang Tây, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ Đông sang Tây, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn