Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hoà Bìn

Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hoà Bìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hoà, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu được gọi là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 33 – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giải chi tiết:

Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hoà, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu được gọi là: vùng công nghiệp.

Chọn A

Ý kiến của bạn