Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tứ giác MDPE là hình gì?Tại sao?

Tứ giác MDPE là hình gì?Tại sao?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tứ giác MDPE là hình gì?Tại sao?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tứ giác MDPE là hình thoi vì hai đường chéo DE và MP vuông góc và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Ý kiến của bạn