Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tứ giác SEHF nội tiếp.

Tứ giác SEHF nội tiếp.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tứ giác SEHF nội tiếp.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo chứng minh trên ta có : = 900

H là trung điểm của DC => OH ⊥ DC

=> = 900, suy ra hai điểm E và H cùng thuộc đường tròn đường kính SF.

Vậy 4 điểm S, E, H, F cùng thuộc một đường tròn nên tứ giác SEHF nội tiếp.

Ý kiến của bạn