Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ Hà Nội hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về t

Từ Hà Nội hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Giải chi tiết:

Hà Nôi – Hòa Bình – Sơn La à theo hướng chuyên môn hóa thủy điện. Có nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Chọn B

Ý kiến của bạn