Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ hành trình “không hiểu đến “bỗng hiểu của tác giả tr

Từ hành trình “không hiểu đến “bỗng hiểu của tác giả tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ hành trình “không hiểu” đến “bỗng hiểu" của tác giả trong bài thơ, em rút ra bài học gì về cách nhìn cuộc sống?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Bài học: khi nhìn nhận cuộc sống không được có cái nhìn đơn giản, xuôi chiều mà cần nhìn nhiều chiều để đưa ra những đánh giá, kết luận chính xác.

Ý kiến của bạn