Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ loài lúa mì hoang dại có bộ NST lưỡng bội 2n = 14, người

Từ loài lúa mì hoang dại có bộ NST lưỡng bội 2n = 14, người

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ loài lúa mì hoang dại có bộ NST lưỡng bội 2n = 14, người ta phát hiện được 2 thể đột biến khác nhau là thể tứ bội và thể bốn. Số lượng NST có mặt trong hạt phấn của các thể đột biến nói trên lần lượt là bao nhiêu, cho rằng quá trình giảm phân có sự phân li NST một cách bình thường.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thể tứ bội 4n = 28 . Số lượng NST có mặt trong hạt phấn là 14

Thể bốn 2n+2 = 16 . Số lượng NST có mặt trong hạt phấn là 8

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn