Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2  sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn nguyên tố , tính lượng chất theo hiệu suất.

  Cần tối thiểu NaOH nên nó rơi vào phản ứng :

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + 2H2O

Bảo toàn C : nCO2 = 0,5 + 2.0,1 = 0,7 mol

Sơ đồ phản ứng :

C6H10O5 -> C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

=> nC6H10O5 = ½ .0,7 : 75% = 0,467 mol

=> m = 75,6g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn