Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ một quần thể P sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần ki

Từ một quần thể P sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần ki

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ một quần thể P sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của quần thể là 0,525AA : 0,05 Aa : 0,425aa. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ P:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở P

Aa = 0.05 x 2  = 0.4

AA = 0.525 –  = 0.35

aa= 0.25

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn