Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ một quần thể sinh vật tách thành hai quần thể riêng biệt.

Từ một quần thể sinh vật tách thành hai quần thể riêng biệt.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ một quần thể sinh vật tách thành hai quần thể riêng biệt. Hai quần thể này chỉ trở thành hai loài khác nhau khi giữa chúng có sự


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hai quần thể sinh vật được coi là hai loài khi chúng cách li sính sản với nhau

Trong các trường hợp trên  thì D là hiện tượng cách li sinh sản

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn