Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nư

Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

-         Năm 1919 – 1923: Nguyễn Ái Quốc ở Pháp.

-         Năm 1923: Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô.

-         Năm 1924 – 1927: Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn