Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1952 đến năm 1973 khoa học - kĩ thuật và công ng

Từ năm 1952 đến năm 1973 khoa học - kĩ thuật và công ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học - kĩ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 54.

Giải chi tiết:

Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học - kĩ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn