Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1973 kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng

Từ năm 1973 kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1973, kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái kéo dài là do tác động của


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 49.

Giải chi tiết:

Từ năm 1973, kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái kéo dài là do tác động của khủng hoảng năng lượng thế giới.

Chọn: D

Ý kiến của bạn