Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Tru

Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Tru

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 24)

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỉ XX trở đi có nhiều thay đổi.

Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa về quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia,…Mở rộng sự hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

Sau sự kiện quân đội Trung Quốc mở rộng cuộc tiến công biên giới phía Bác Việt Nam (2-1979), quan hệ hai nước xấu đi. Tháng 11-1991, hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn