Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1991 đến năm 2000, chính sách đối ngoại của liên bang

Từ năm 1991 đến năm 2000, chính sách đối ngoại của liên bang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1991 đến năm 2000, chính sách đối ngoại của liên bang Nga như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 17)

Chinh sách đối ngoại của Liên Bang Nga là thi hành chinh sách hai mặt: một mặt nước Nga ngả về phương Tây với hi vọng nhân được sự ủng hộ và viện trợ về kinh tế; mặt khác, nước Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ , các nước ASEAN,..)

Ý kiến của bạn