Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1991 đến năm 2000 nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nà

Từ năm 1991 đến năm 2000 nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1991 đến năm 2000, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 45.

Giải chi tiết:

Từ năm 1991 đến năm 2000, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện là trải qua những đợt suy thoái ngắn nhưng kinh tế vẫn đứng đầu thế giới.

Chọn D

Ý kiến của bạn