Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ ngày 0601 đến ngày 08021930 tại Hương Cảng Trung Quố

Từ ngày 0601 đến ngày 08021930 tại Hương Cảng Trung Quố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ ngày 06/01 đến ngày 08/02/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện thành lập


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 87 – 89.

Giải chi tiết:

Từ ngày 06/01 đến ngày 08/02/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn C

Ý kiến của bạn