Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ những năm 90 của thế kỳ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng

Từ những năm 90 của thế kỳ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ những năm 90 của thế kỳ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 32)

Từ năm nước thành viên ban đầu, đến năm 1999, ASEAN đã phát triển thành 110 thành viên. Từ đây, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình ổn định cùng phát triển.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn