Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ nội dung phần đọc hiểu em hãy viết đoạn văn khoảng 2

Từ nội dung phần đọc hiểu em hãy viết đoạn văn khoảng 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ nội dung phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ về ý nghĩa sự sẻ chia trong cuộc sống.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích, giải thích, tổng hợp

Giải chi tiết:

1. Giới thiệu vấn đề: ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống.

2. Giải thích vấn đề

- Sẻ chia là cùng người khác san sẻ vui buồn, những trạng thái tình cảm, tâm hồn với nhau; cả sự chia sẻ những khó khăn về vật chất, giúp nhau trong hoạn nạn...

=> Sự sẻ chia là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

3.Phân tích, bàn luận vấn đề

- Sự sẻ chia được thể hiện ở rất nhiều phương diện khác nhau như san sẻ về vật chất: quyên góp quần áo, đồ ăn,… cho những người có hoàn cảnh khó khăn; sẻ chia về tinh thần như lắng nghe tâm sự, đưa ra lời khuyên,…

- Ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống:

+ Đối với người nhận sự sẻ chia giúp họ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi nhận được sự quan tâm, đồng cảm từ những người xung quanh.

+ Biểu hiện của tình người ấm áp.

+ Sự sẻ chia giữa mọi người sẽ giúp quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế xã hội cũng sẽ trở nên văn minh, tiến bộ.

+ Có thể là nguồn động lực giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách.

+ Người biết sẻ chia với mọi người xung quanh sẽ nhận được sự yêu mến, quý trọng từ mọi người.

- Phê phán những người sống ích kỉ, chỉ biết cá nhân mình.

4.Liên hệ bản thân và Tổng kết

Ý kiến của bạn