Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ nội dung văn bản trên viết  đoạn văn 4-6 câu nêu suy

Từ nội dung văn bản trên viết  đoạn văn 4-6 câu nêu suy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ nội dung văn bản trên, viết  đoạn văn 4-6 câu nêu suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước của Dân tộc ta.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích, tổng hợp

Giải chi tiết:

* Yêu cầu hình thức: Đúng hình thức đoạn văn, đủ số lượng câu, văn phạm tốt.

* Yêu cầu về nội dung:

- Trình bày được truyền thống yêu nước của dân tộc ta được phát huy qua các chặng đường lịch sử.

- Tình cảm của bản thân đối với thế hệ đi trước.

- Những điều học tập được từ cha anh.

- Trách nhiệm của bản thân với sự phát triển của dân tộc.

Ý kiến của bạn