Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ “Phòng trong câu thơ “Ta nghe hè dậy bên lòngMà chân

Từ “Phòng trong câu thơ “Ta nghe hè dậy bên lòngMà chân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ “Phòng” trong câu thơ “Ta nghe hè dậy bên lòng/Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!” trích từ tác phẩm “Khi con tu hú” của Tố Hữu là chỉ không gian nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

vận dụng kiến thức trong bài thơ “Khi con tu hú “ của Tố Hữu

Giải chi tiết:

“Khi con tu hú” là tác phẩm thể hiện lòng yêu cuộc sống, khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng đang trong cảnh tù đày. Từ phòng trong câu thơ ám chỉ phòng giam nơi tác giả đang bị giam giữ.

Ý kiến của bạn