Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Từ sáng sớm trên khắp các nẻo đường mọi người nô nức k

“Từ sáng sớm trên khắp các nẻo đường mọi người nô nức k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường, mọi người nô nức kéo về quảng trường Ba Đình” trạng ngữ trong câu trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ các thành phần chính của câu

Giải chi tiết:

- Trong câu gồm có 2 thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ.

+ Chủ ngữ dùng để chỉ sự vật (người, con vật, đồ vật, cây cối…) được nói đến ở Vị ngữ.  Chủ ngữ thường do Danh từ (cụm Danh từ) hoặc Đại từ đảm nhiệm.

+ Vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, vị trí để miêu tả hoặc nhận xét người hoặc sự vật được nói đến ở Chủ ngữ. Vị ngữ thường do Động từ (cụm Động từ) hoặc Tính từ (cụm Tính từ) tạo thành.

- Phân tích cấu tạo câu: Từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường, mọi người nô nức kéo về quảng trường Ba Đình.

+ Trạng ngữ: Từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường (Từ sáng sớm: trạng ngữ chỉ thời gian; trên khắp các nẻo đường: trạng ngữ chỉ địa điểm)

+ Chủ ngữ: mọi người

+ Vị ngữ: người nô nức kéo về quảng trường Ba Đình.

Ý kiến của bạn