Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ thế kỉ XI ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của đô

Từ thế kỉ XI ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của đô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ thế kỉ XI ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 58.

Giải chi tiết:

Từ thế kỉ XI ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hoá.

Chọn: C

Ý kiến của bạn