Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ thông qua một vòng dây dẫn là

Từ thông qua một vòng dây dẫn là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ thông qua một vòng dây dẫn là  . Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn