Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tư tưởng chiếm địa vị độc tôn trong xã hội phong kiến T

Tư tưởng chiếm địa vị độc tôn trong xã hội phong kiến T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tư tưởng chiếm địa vị độc tôn trong xã hội phong kiến Trung Quốc là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 33.

Giải chi tiết:

Tư tưởng chiếm địa vị độc tôn trong xã hội phong kiến Trung Quốc là Nho giáo.  

Chọn: B

Ý kiến của bạn