Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ vĩ tuyến 160B trở vào Nam, gió mùa mùa đông về

Từ vĩ tuyến 160B trở vào Nam, gió mùa mùa đông về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ vĩ tuyến 160B trở vào Nam, gió mùa mùa đông về bản chất là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn