Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tung độ đỉnh I của parabol (P): y = –2x2 – 4x + 3

Tung độ đỉnh I của parabol (P): y = –2x2 – 4x + 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tung độ đỉnh I của parabol (P): y = –2x2 – 4x + 3 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

5

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn