Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Two friends Jack and Daniel are talking about their fri

Two friends Jack and Daniel are talking about their fri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Two friends Jack and Daniel are talking about their friend Bill.

- Jack: “Bill is the best player in our school football team”

- Daniel: “_______.”


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giao tiếp

Giải chi tiết:

Tạm dịch: Hai người bạn Jack và Daniel đang nói về người bạn Bill của họ.

- Jack: Bill là cầu thủ hay nhất trong đội bóng đá của trường chúng ta.

- Daniel: ____________.

A. Đúng! Anh ấy là cầu thủ ghi bàn tốt nhất

B. Đúng, anh ấy trông rất khác

C. Đúng, anh ấy đã làm theo cách riêng của mình

D. Anh ấy không bao giờ thích bóng đá

=> A phù hợp nhất.

Chọn A.

Ý kiến của bạn