Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Unemployment in big cities can high crime rates and ot

Unemployment in big cities can high crime rates and ot

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Unemployment in big cities can ________ high crime rates and other social evils.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn