Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ứng dụng không phải của tinh bột là thực phẩm cho con n

Ứng dụng không phải của tinh bột là thực phẩm cho con n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng dụng không phải của tinh bột là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về ứng dụng của tinh bột.

Giải chi tiết:

Ứng dụng không phải của tinh bột là chất đốt.

Chọn D.

Ý kiến của bạn