Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới ma

Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới ma

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dung hợp tế bào trần có thể tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau.

Chọn C

Ý kiến của bạn