Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ứng dụng nào sau đây <u>không phải</u> của glucozo?  

Ứng dụng nào sau đây <u>không phải</u> của glucozo?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng dụng nào sau đây không phải của glucozo?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn