Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ứng dụng quan trọng nhất của việc nghiên cứu diễn thế sinh t

Ứng dụng quan trọng nhất của việc nghiên cứu diễn thế sinh t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng dụng quan trọng nhất của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A là ứng dụng thực tiễn của diễn thế sinh thái

B và C là ý nghĩa lý luận của diễn thế sinh thái

D là ứng dụng của giới hạn sinh thái

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn