Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ứng với công thức C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>N c

Ứng với công thức C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>N c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng với công thức C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : HCOONH3CH3 ; CH3COONH4 ;

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn