Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ứng với công thức phân tử C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>n

Ứng với công thức phân tử C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng với công thức phân tử C4H10On có bao nhiêu đồng phân ancol mạch cacbon không nhánh?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

+/ Với n = 1 => có 2 đồng phân

+/ Với n = 2 => có 4 đồng phân

+/ VỚi n = 3 => có 2 đồng phân

+/ Với n = 4 => có 1 đồng phân

=> Tổng có 9 đồng phân

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn