Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Unless you get your information from a credible website

Unless you get your information from a credible website

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Unless you get your information from a credible website, you should doubt the veracity of the facts until you have confirmed them elsewhere.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. unaccuracy (sai) => inaccuracy: không chính xác

B. falsehoodness (sai) => falsehoods: sự giả dối

C. inexactness: không chính xác

D. unfairness: không công bằng

=> veracity (n): tính xác thực >< inexactness

Tạm dịch: Trừ khi bạn lấy thông tin của mình từ một trang web đáng tin cậy, bạn nên nghi ngờ tính xác thực của sự kiện cho đến khi bạn xác nhận chúng ở nơi khác.

Chọn C.

Ý kiến của bạn