Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Urbanization can bring social health and benefits it a

Urbanization can bring social health and benefits it a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Urbanization can bring social health and benefits; ____, it also has its drawbacks.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn