Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Using social networks helps you keep in touch with frie

Using social networks helps you keep in touch with frie

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Using social networks helps you keep in touch with friends and family any time.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn