Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vai trò của biển đến khí hậu nước ta trong mùa đông là:

Vai trò của biển đến khí hậu nước ta trong mùa đông là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vai trò của biển đến khí hậu nước ta trong mùa đông là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn