Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi củ

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi của ADN?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vai trò của enzim ADN pol trong nhân đôi ADN: lắp ráp các nu tự do vào mạch mới đang được tổng hợp

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn