Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vai trò của hồng cầu là Vận chuyển chất dinh dưỡng đi n

Vai trò của hồng cầu là Vận chuyển chất dinh dưỡng đi n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vai trò của hồng cầu là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vai trò của hồng cầu là: Vận chuvển O2 và CO2

Chọn B

Ý kiến của bạn