Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là là trung

Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là là trung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 7.

Giải chi tiết:

Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và giải quyết các vấn đề mang tính quốc tế.

Chọn B

Ý kiến của bạn