Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc phát triển nông nghiệp

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc phát triển nông nghiệp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn