Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Văn hóa truyền thống Ấn Độ được định hình và phát triển

Văn hóa truyền thống Ấn Độ được định hình và phát triển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Văn hóa truyền thống Ấn Độ được định hình và phát triển dưới thời


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 39.

Giải chi tiết:

Văn hóa truyền thống Ấn Độ được định hình và phát triển dưới thời Vương triều Gúp-ta.

Chọn: D

Ý kiến của bạn