Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Văn kiện nào sau đây có ý nghĩa to lớn như lời “hịch cứ

Văn kiện nào sau đây có ý nghĩa to lớn như lời “hịch cứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Văn kiện nào sau đây có ý nghĩa to lớn như lời “hịch cứu quốc”, như “mệnh lệnh chiến đấu" của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 130 – 131, suy luận.

Giải chi tiết:

- Sau Hiệp định Sơ bộ, trong khi ta nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản đã được kí kết thì thực dân Pháp lại bội ước và đỉnh điểm là việc chúng gửi tối hậu thư ngày 18/12/1946 cho ta. Nếu lúc này ta tiếp tục nhân nhượng thì sẽ mất nước.

- Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ TƯ Đảng đã họp và quyết định phát động cả nước kháng chiến. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1946) có ý nghĩa to lớn như lời “hịch cứu quốc”, như “mệnh lệnh chiến đấu" của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chọn A

Ý kiến của bạn